Toggle Menu

Osman Hamdi Bey - Bale - Koreografi ve sahneye koyan Sibel Kasapoğlu

1993 Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Devlet Balesi ve 4'üncü Koreograflar Gecesi.

18 Ocak, 1 ve 8 Şubat 1993 Bale Gecelerinde

Müzik: John Lurie, Eberhard Weber

Dansçılar: Nilay Yeşiltepe, Çiğdem Tezcür, Murat Akoğlu

Fotoğraflar
Video